วิธีการสมัครโปรโมชั่น

1.เลือกศูนย์สมาชิก

2.เลือกโปรโมชั่น

3.เลือกโปรโมชั่นแล้วกดสมัคร

4.กรอกรหัสยืนยัน

sbf